laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Laboratori Borrell


El Laboratori d’Anàlisi Dr. Borrell SL entén que els contaminants són substrats que s’han de transformar, bé sigui pel seu profit posterior, o bé per obtenir substàncies inerts no contaminants.


Així, els estudis que realitzem incideixen sobre els mecanismes intrínsecs (microbiologia de sistemes, reaccions químiques i fenòmens físics) responsables de la degradació dels compostos químics que contaminen les aigües residuals i els fangs de depuradora. Aquest enfoc té com a conseqüència les següents avantatges:

 • Permet el disseny i desenvolupament de processos de depuració d’abocaments a partir de les dades cinètiques i estequiomètriques, específiques de cada tipus d’aigua residual.
 • Permet la optimització de sistemes de depuració, tant biològics, físics i/o químics, i millorar el rendiment en els sistemes convencionals.
 • Facilita l’aplicació de models matemàtics.
 • El coneixement dels abocaments propicia engegar els sistemes i mantenir un control posterior dels mateixos, així com formar al personal de control de l’estació depuradora.

Els nostres estudis de tractament d’aigües residuals uneixen la determinació experimental amb la modelització matemàtica del procés.


El nostre Treball

Experiència des de l’any 1986

 • Estudi de tractament d’abocaments d’aigües residuals
 • Estudi de tractament d’abocaments de sòlids orgànics
 • Control d’aigües de consum humà, sanitàries, de reg

Equip

 • Doctors i llicenciats especialistes en aigües residuals fan l’assessorament en els temes de depuració i dirigeixen els projectes de recerca

Aigües residuals: l’experiència ho és tot

 • Un gran nombre de casos d’èxit ens avalen
 • Solucionem problemes complexos en el tractament d’abocaments d’un ampli espectre d’indústries

Aigües de consum, sanitàries i de bany

 • Controls periòdics segons legislació vigent:
  • Aigües de consum i aigües de pou RD 140/2003
  • Aigües de bany RD 742/2013
  • Aigües sanitàries (control legionel·la) RD 865/2003

R+D+i: Disseny de nous sistemes

 • Recuperació o adequació d’instal•lacions obsoletes o mal dissenyades
 • Plans de millora i optimització d’estacions de tractament d’aigües residuals
 • Reducció de la contaminació en origen
 • Estudis de cinètica i estequiometria de processos bacterians mitjançant l’ús de plantes pilot (tant de laboratori com semi-industrials)
 • Estudis de cinètica i estequiometria de processos bacterians de substrats (residus) originats en l’activitat industrial
 • Tractament en plantes depuradores biològiques de productes que en alguns casos presentaven toxicitat pel creixement bacterià
 • Transformació de processos físic-químics en processos biològics
 • Processos d’eliminació de substrats amb alta concentració de nitrogen amoniacal
 • Optimització de sistemes anaeròbics
 • Potenciació de processos mitjançant la tecnologia de l’Oxigen pur
 • Tractament biològic d’abocaments difícils
 • Estudi, modelització i posada en funcionament d’ATAD (autoheated thermophilic aerobic digestion)