laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Analítiques d'Aigua de Consum, Sanitària, Bany i Reg


agua consumo

Realitzem presa de mostres, analítiques de qualsevol tipus d'aigua de consum, sanitària, bany i reg, disposem d'acreditació ENAC abast Nº 654/LE1303

  • Anàlisi, seguiment i control segons la legislació vigent (RD 140/2003) per a les aigües de consum humà i per a la indústria alimentària
  • Anàlisi, seguiment i control segons la legislació vigent (D 95/2000) per a les aigües de piscines i ús lúdic
  • Control de Legionel·la en aigües segons la legislació vigent (RD 865/2003)
  • Assessorament, seguiment, planificació i control sistemàtic
  • Caracterització físic-química i microbiològica de les aigües superficials (rius, llacs)
  • Tomas de mostra
  • Control biològic de rius
  • Control de plagues aquàtiques
  • Aigües de Reg