laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Caracterització Agroquímica Corrosions, Incrustacions, Sediments i Autòpsies


Realitzem diferents caracteritzacions per a determinar la composició química i biològica de diferents deposicions

FANGS DE DEPURADORA PER A ÚS AGRÍCOLA I COMPOSTATGE

 • Anàlisi del fang per a ús agrícola: pH, Conductivitat elèctrica, Matèria seca, Matèria orgànica, Nitrogen orgànic, Nitrogen amoniacal, Fòsfor, Potassi, Magnesi, Ferro, Calci, Sodi, Relació C/N, Cadmi, Coure, Níquel, Plom, Zenc, Mercuri, Crom

PURINS

 • Caracterització bàsica dels purins: pH, Amoni, Nitrogen orgànic i amoniacal, matèries en suspensió, nitrats, matèria seca, matèria orgànica, fòsfor i potassi, metalls, etc.

CARACTERITZACIÓ D'ADOBS

 • Caracterització bàsica dels fertilitzants inorgànics: Nitrogen, fòsfor soluble, fòsfor total, potassi

SÒL PER A ÚS AGRÍCOLA

 • Qualitat del sòl: Textura, pH, Conductivitat, Matèria orgànica, Capacitat d’intercanvi catiònic, Carbonats, Nitrogen, Fòsfor, Potassi…
 • Corrosions: anàlisi i estudi de les seves causes.
 • Sediments: composició i estudi del seu origen.
 • Incrustacions: composició i estudi del seu origen
 • Granolumetria de partícules
 • Autòpsia de membranes: localització del causant del seu col·lapse.

Segons les mostres les determinacions es poden fer per:

 • Anàlisi química i/o biològic
 • Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM) amb micro anàlisi per espectroscòpia d'energia dispersiva de raigs X (EDS).
 • Difracció de raigs X