laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

I+D+I Estudis de Tractament d'Aigües i Fangs


És molt més econòmic i segur experimentar en laboratori o planta pilot que arriscar-se a construir una depuradora d’aigües industrials sense la seguretat de que les instal·lacions projectades son les adequades, o introduir un abocament nou a unes instal·lacions en funcionament sense saber si poden inhibir el procés.

 • Biodegradabilitat:
  • UNE-EN 29888 Mètode Zahn-Wellens
  • UNE-EN ISO 7827
  • ISO 9887
  • Disseny experimental a mida
 • Determinació de constants cinètiques
 • Modelització i simulació matemàtica
 • Modelització en planta pilot
 • Estudis en planta pilot “in situ”
 • Estudis de tractament amb microorganismes específics
 • Respirometries
 • Tests de toxicitat aerobis i anaerobis:
  • UNE-EN ISO 8192
  • Disseny experimental a mida
 • Test de toxicitat sobre nitrificació/desnitrificació:
  • UNE-EN ISO 9509
  • Disseny experimental a mida
 • Estudis de tractament fisicoquímic
 • Estudis de tractament de fangs
 • Digestors aerobis a alta temperatura (ATAD)
 • Evaluació de la biodegrabilitat anaeròbica i mesura del producte de biogas.