laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Posada en marxa, Control, Assistència i Diagnosi d´Edar's


Realitzem posades en marxa, controls, assistències i diagnòstics de plantes depuradores.

diagnosiEDAR

Posada en marxa

 • Efectuem l'assessoria tècnica per a posar en marxa les estacions de depuració fins que aquestes queden estabilitzades.
 • Posem en marxa les estacions de depuració fins que aquestes queden estabilitzades.

Control i assistència

 • Realitzem els controls rutinaris per a verificar el bon funcionament de les estacions de depuració i assessorem el personal de la EDAR donant instruccions d'ajust a fi de mantenir el sistema en la seva màxima eficàcia.
 • Davant nous abocaments o modificacions en el procés de producció, es determinen els efectes sobre el conjunt existent, a fi d'ajustar el funcionament de la EDAR a la nova situació i, si cal, determinar les modificacions necessàries en el sistema.
 • Efectuem serveis de diagnòstic d'estacions depuradores i establim programes per a la recuperació de processos de depuració amb problemes de funcionament tals com:

Diagnosi de EDAR’s

 • Olors
 • Aigües tèrboles a la sortida del decantador secundari
 • Fangs ascendents en el decantador
 • Fangs que coagulen, però no hi ha separació entre el fang i l’aigua
 • Baixos rendiments d’eliminació de càrrega orgànica
 • Rendiments d’eliminació de càrrega orgànica nul
 • Excés de nitrogen amoniacal a l’efluent
 • Procés de nitrificació inhibit
 • Excés de fòsfor a l’efluent
 • Aspecte untuós de l’aigua del reactor
 • Presencia d’escumes lleugeres en el reactor biològic
 • Presencia d’escumes denses en el reactor biològic
 • Problemes de filtració i assecat de fangs
 • Fangs de purga negres i de difícil filtració
 • Excés de fangs
 • Classificació de fangs per ulterior deposició
 • Digestió de fangs
 • Compostatgede fangs
 • Coloració de les aigües
 • Metalls pesats en el fang biològic
 • Problemes derivats de la temperatura de l’aigua
 • Estalvi energètic a l’EDAR