Bioindicadors (biota)

CARACTERITZACIÓ DE FANGS ACTIUS

 • Bioindicació
 • Nitrificants amb FISH (Amonioxidants i Nitritooxidants separadament)
 • Bacteris totals amb DAPI
 • Viabilitat cel·lular amb Live & Dead
 • Anàlisi microscòpica convencional del fang actiu
 • Recomptes per ATP
ÍNDEX BIOLÒGIC DE RIUS

 • Índex IBMWP
 • Altres índexs (hidromorfològics i fisicoquímics) així com estudis de limnologia clàssica
CONTROL DE PLAGUES AQUÀTIQUES

 • Control larves de bivalves marins (Mytilus edulis i Mytilus galloprovincialis) i d’aigua dolça (Dreissenia polymorpha)
 • Control de larves de mosquit tigre (Aedes albopictus)
 • Control de cargol poma (Pomacea spp.)
 • Control de nematodes de vida lliure en membranes i paràsits en aigües regenerades.
loading