Corrosions, sediments, incrustacions

  • Corrosions: anàlisi i estudi de les seves causes.
  • Sediments: composició i estudi del seu origen.
  • Incrustacions: composició i estudi del seu origen.
  • Autòpsia de membranes: localització del causant del seu col·lapse.

Segons les mostres les determinacions es poden fer per:

  • Anàlisi química i/o biològica.
  • Microscòpia electrònica de rastreig (SEM) amb microanàlisi per espectroscòpia d’energia dispersiva de raigs X (EDS).
  • Difracció de raigs X.
loading