Iniciació, control i assistència EDAR’s

Posada en funcionament d’EDARs

Efectuem l’assessoria tècnica per engegar les estacions de depuració fins que aquestes queden estabilitzades.

Posem en marxa les estacions de depuració fins que aquestes queden estabilitzades.

Controls rutinaris i assessorament

Realitzem els controls rutinaris per verificar el bon funcionament de les estacions de depuració i assessorem al personal de l’EDAR donant instruccions d’ajustament a fi de mantenir el sistema en la seva màxima eficàcia.

Davant de nous abocaments o modificacions en el procés de producció, es determinen els efectes sobre el conjunt existent, a fi d’ajustar el funcionament de l’EDAR a la nova situació i, si es precís, determinar les modificacions necessàries en el sistema.

loading