Servei de diagnosi EDAR’s

Efectuem serveis de diagnòstic d’estacions depuradores i establim programes per a la recuperació de processos de depuració amb problemes de funcionament tal com:

 • Olors
 • Aigües tèrboles a la sortida del decantador secundari
 • Fangs ascendents en el decantador
 • Fangs que coagulen, però no hi ha separació entre el fang i l’aigua
 • Baixos rendiments d’eliminació de càrrega orgànica
 • Rendiments d’eliminació de càrrega orgànica nul
 • Excés de nitrogen amoniacal a l’efluent
 • Procés de nitrificació inhibit
 • Excés de fòsfor a l’efluent
 • Aspecte untuós de l’aigua del reactor
 • Presencia d’escumes lleugeres en el reactor biològic

 • Presencia d’escumes denses en el reactor biològic
 • Problemes de filtració i assecat de fangs
 • Fangs de purga negres i de difícil filtració
 • Excés de fangs
 • Classificació de fangs per ulterior deposició
 • Digestió de fangs
 • Compostatge de fangs
 • Coloració de les aigües
 • Metalls pesats en el fang biològic
 • Problemes derivats de la temperatura de l’aigua
 • Estalvi energètic a l’EDAR
loading