Conceptes clau

El Laboratori d’Anàlisi Dr. Borrell SL entén que els contaminants són substrats que s’han de transformar, bé sigui pel seu profit posterior, o bé per obtenir substàncies inerts no contaminants.

Així, els estudis que realitzem incideixen sobre els mecanismes intrínsecs (microbiologia de sistemes, reaccions químiques i fenòmens físics) responsables de la degradació dels compostos químics que contaminen les aigües residuals i els fangs de depuradora. Aquest enfoc té com a conseqüència les següents avantatges:

  1. Permet el disseny i desenvolupament de processos de depuració d’abocaments a partir de les dades cinètiques i estequiomètriques, específiques de cada tipus d’aigua residual.
  2. Permet la optimització de sistemes de depuració, tant biològics, físics i/o químics, i millorar el rendiment en els sistemes convencionals.
  3. Facilita l’aplicació de models matemàtics.
  4. El coneixement dels abocaments propicia engegar els sistemes i mantenir un control posterior dels mateixos, així com formar al personal de control de l’estació depuradora.

Els nostres estudis de tractament d’aigües residuals uneixen la determinació experimental amb la modelització matemàtica del procés.

loading