El nostre treball

Experiència des de l’any 1986

 • Estudi de tractament d’abocaments d’aigües residuals
 • Estudi de tractament d’abocaments de sòlids orgànics
 • Control d’aigües de consum humà, sanitàries, de reg

Equip

 • Doctors i llicenciats especialistes en aigües residuals fan l’assessorament en els temes de depuració i dirigeixen els projectes de recerca

Aigües residuals: l’experiència ho és tot

 • Un gran nombre de casos d’èxit ens avalen
 • Solucionem problemes complexos en el tractament d’abocaments d’un ampli espectre d’indústries

Aigües de consum, sanitàries i de bany

 • Controls periòdics segons legislació vigent:
  • Aigües de consum i aigües de pou RD 140/2003
  • Aigües de bany RD 742/2013
  • Aigües sanitàries (control legionel·la) RD 865/2003

R+D+i: Disseny de nous sistemes

 • Recuperació o adequació d’instal•lacions obsoletes o mal dissenyades
 • Plans de millora i optimització d’estacions de tractament d’aigües residuals
 • Reducció de la contaminació en origen
 • Estudis de cinètica i estequiometria de processos bacterians mitjançant l’ús de plantes pilot (tant de laboratori com semi-industrials)
 • Estudis de cinètica i estequiometria de processos bacterians de substrats (residus) originats en l’activitat industrial
 • Tractament en plantes depuradores biològiques de productes que en alguns casos presentaven toxicitat pel creixement bacterià
 • Transformació de processos físic-químics en processos biològics
 • Processos d’eliminació de substrats amb alta concentració de nitrogen amoniacal
 • Optimització de sistemes anaeròbics
 • Potenciació de processos mitjançant la tecnologia de l’Oxigen pur
 • Tractament biològic d’abocaments difícils
 • Estudi, modelització i posada en funcionament d’ATAD (autoheated thermophilic aerobic digestion)

loading